Nei til det imperialistiske korstoget


Korstog mot Jihad: den nye hellige krigen har begynt.
Denne krigen er ikke vår. I lovens og moralens navn administrerer den vestlige armada sin himmelske justis.
De hevder at de vil straffe de skyldige, men med dette svaret på terrorhandlingene den 11. september øker de den vf oldpiralen de pretenderer å ville unngå, samtidig som de kaster folket inn i en humanitær katastrofe.
I sin tale den 20. september utlovet Georges W. Bush en hemmelig krig mot terrorisme, en skyggekrig der alt er tillatt.
Han legger dermed opp til en ubegrenset unntakstilstand, der hver bombe som blir kastet vil bidra til å skape en serie med framtidige bin Laden´er, på samme måte som den israelske statens terror nærer den religiøse fanatismen som stikker kjepper i hjulene for den verdslige motstandskampen.
Nok en gang går den franske regjering og president i takt med imperialismens legioner. Nok en gang setter de, under påskudd av at dette ikke dreier seg om krig, men om en politiaksjon, grunnloven til side og nekter parlamentet den stemmeretten som pålegger de folkevalgte å ta individuelt og offentlig ansvar.
Nei til imperialisme, nei til taliban-terror!
Vi nekter å velge mellom bare to gitte muligheter ("den som ikke er med meg, er mot meg!"), der det som så ofte før kan vise seg at den korteste veien fører til noe enda verre.
Den utvetydige fordømmelsen av terroristangrepet 11. september rettferdiggjør hverken en oppfordring til lynsjing eller loven om "øye for øye og tann for tann".
Taliban forsvinner ikke gjennom terror-bombing, men gjennom støtte til kvinnenes rettigheter og det afghanske folkets egne motstand mot det av USA bevæpnete diktaturet, det USA som så kynisk selv benyttet seg av alle verdens Noriega´er og Pol Pot´er før de ruget ut bin Laden. Og mens dette pågikk, gjorde Vesten alt for å utradere de demokratiske og sekulære kreftene i de arabiske land.
Skal vi unngå å gå i krigslogikkens felle og fjerne grobunnen for den religiøse fanatismen, haster det med å oppheve sanksjonene mot Irak; kreve at Israel betingelsesløst trekker seg tilbake fra de territoriene de har okkupert siden 1967; og øyeblikkelig anerkjenner en suveren palestinsk stat.
Konsekvensene av liberalismens motreformer, den økonomiske krisen, de sosiale urettferdighetene og fattigdommen generelt skriver seg ikke fra 11. september, selv om adskillige selskaper bruker datoen som påskudd for å fremskynde sine anti-sosiale planer, samtidig som regjeringene bruker hendelsen til å styrke politistaten i stedet for å utvikle velferdsstaten.
For å angripe voldens røtter er tiden etter Seattle og Genova inne for en allianse mellom solidaritetsorganisasjonene i Nord og Sør og anti-krigs- og globaliseringsbevegelsen.
Det er veien til en ny internasjonalisme som kan motstå såvel de hellige krigers som de sekulæres korstogs dødelige spiral.

 

Underskrift

 

Navn - Etternavnv
E-mail
Yrke
Land

Jeg er enig      

         

 

Afghanistan :  [Pétition]  [Manifestations]  [Forum]  [La situation humanitaire en Afghanistan]  [Critiques des Médias]  [La guerre et le droit]  [Contre la guerre]  [Talibans, Alliance du Nord et droits des femmes]  [Le "grand jeu" des Occidentaux en Asie Centrale]

Page d'accueil de la
CICG
La lettre
de la CICG
Actualités contre la guerre L'Empire attaque L'Empire, l'Impérialisme ? Le renforcement de l'appareil répressif Liens Carte du site Contact
Manifestations, réunions... Lettres reçues par la CICG Les activités de la CICG Tous les groupes contre la guerre Afghanistan Palestine/ Israël Amérique latine Autres pays (Irak...) L'Empire US L'Europe Les enjeux économiques...